top of page

Liikidevaheline sotsiaalne skulptuur

Rõõmu aed ja mets, Võrumaa
Alates 2023

 

Liikidevaheline sotsiaalne skulptuur mõtestab aeda kui võimalust liikidevaheliseks koostööks. Astudes dialoogi Joseph Beuysi sotsiaalse skulptuuri kontseptsiooniga, mis rõhutab igaühe loovat potentsiaali ühiskondlike muutuste saavutamisel, laenan seda edasivaatavat kontseptsiooni kaasaega, kus ökoloogilises kriisis maailm vajab kohanemist kahanemisega ning laiendan seda paljuliigilisse konteksti, et rõhutada paljude elusolendite loovat toimijavõimekust.

Minu loovuurimuslikus kaasuses on liikidevaheline sotsiaalne skulptuur oma füüsilisel kujul rikkaliku mitteinim kogukonnaga väike taluaed ja -mets Lõuna-Eestis. Liikidevaheline sotsiaalne skulptuur moodustub taluaiast ja -metsast ühel tasandil elurikkuse suurendamisega (ökoloogiline mõõde), teisel tasandil dialoogilise koosloome kaudu inimeste ja teiste liikidega (koosloome mõõde) ning kolmandal kaasavate kogukondlike ja kunstitegevuste kaudu ja aia mõtestamisena liikidevahelise sotsiaalse skulptuurina artiklites, näitustel ja esinemistel (sekkuv mõõde). Viin läbi sekkumisi elurikkuse toetamiseks ja liikidevaheliseks tähendusloomeks, mõtestan käsitsi tehtud töö rolli loodusega suhestumisel, algatan kogukondlikke ettevõtmisi, retki, kureeritud keskendumishetki. Nii väärtustan laiemas plaanis kohalikku ja koostöist tegutsemist, kus loovad ja hariduslikud kogukondlikud tegevused omavad mõju ühiskondlikele protsessidele.

Kui sotsiaalne skulptuur keskendub kunsti transformatiivsele mõjule inimühiskonnas, siis liikidevahelise sotsiaalse skulptuuriga saab “meie” hulka arvestada ka mitteinimesed. Kunstnikuna tuleks kriitiliselt küsida, mis roll on teistel liikidel sekkumistes, kuidas lisaks nende vaadete ette kujutamisele võimendada nende hääli, nii et teised saaksid esile kerkida dialoogiliste tegutsejatena ning kogu kompositsioon oleks paljuperspektiiviline. Paljuperspektiivilise koosloome võlu avaldub pidevalt muutuvas teoses ning võimaluses tunda end osana tervikust. Liikidevaheline sotsiaalne skulptuur võiks olla mudel, kuidas tegutseda kohalikumalt, säilenõtkemalt ja tähendusrikkamalt koostöös inimeste ja mitteinimestega.

Remm_Remm_Paljuperspektiivilised ökokunstilised sekkumised.pptx(1).jpg

Loovuurimuslik kaasus on seotud projektiga “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis” (01.07.2023–31.12.2024), PR02049.

Seotud näitused, sündmused, esinemised, artiklid

  • Artikkel "Koosloome paneb kõlama teiste liikide hääled", ERR Novaator, jaanuar, 2024.

  • Näitus "Segaduse külvist teadmiste korjeni" Marta Konovaloviga, Tallinna Botaanikaaed, jaanuar--märts, 2024

  • Konverentsi ettekanne "Aed kui liikidevaheline sotsiaalne skulptuur", EKA Doktorikooli konverents, aprill, 2024.

  • Konverentsi ettekanne "Paljuperspektiivilised ökokunstilised sekkumised", Tiit Remmiga, 1. Eesti Humanitaarteadute Aastakonverents, aprill, 2024.

bottom of page