top of page

Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas

Lõpuks saab kokku tõmmata ka ühe pika ettevõtmise. Projekti "Tegus ja nägus mõisakool" raames on välja antud õppematerjal "Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas", millele ka mina oma panuse andsin. Koos Elle Lepikuga töötasime välja õppematerjali kontseptsiooni, aitasime koordineerida selle koostamist ja toimetasime materjali. Samuti joonistasin õppematerjalile illustratsioonid.

Õppematerjal "Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas" koondab mõisakoolide õpetajate kirjutatud ülesandeid neljas ainevaldkonnas: keeltes ja kirjanduses, sotsiaal-, kunsti- ja loodusainetes. Õppematerjal aitab mõisakoolide õpetajatel ja õpilastel väärtustada oma õppekeskkonna eripära, kasutades mõisakeskkonda õppematerjalina eri ainetes ja ainetevahelises lõimingus.

Õppematerjalide valmimist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammist "Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise".

_________________________________________________________________________________

A long-term project has been finished - I was co-operating to the release of "A GUIDEBOOK FOR TEACHERS "Manor as a Source of Inspiration for Classroom Activities". Together with Elle Lepik we helped to coordinate and edit the guidebook, I also drew the illustrations. Please see an introducing video and some examples of the illustrations below.

______________________________________________________________________________________

Õppematerjali tutvustav video

Mõned näited illustratsioonidest

EST

Viimased postitused
Arhiiv
bottom of page