top of page

KÄNNUD

STUMPS

2018–2019

v_Hunnik.JPG

Lamapuit ja püstijalu kõdunevad puud näitavad metsa elurikkust. Siin on elupaiku seentele, sammaldele, samblikele, putukatele, lülijalgsetel ja paljdele organismidele, keda inimsilm ei taba. Mida lähemalt vaadata, seda põnevamad maailmad avanevad. Selliseid kände oleks vaja igasse metsa, aga üha vähem võib neid näha. Portreteeritud kännud kasvavad Järvselja ürgmetsas ja Karula rahvuspargis.

Decaying trees, either laying or standing tree stumps, show the biodiversity of forest. They offer habitats for fungi, mosses, lichens, insects, arthropods and many organisms that are invisible to the human eye. The closer you look, the more you can see. There are exciting worlds insde the stumps. Such stumps are needed in every forest, but less and less can be seen. The portrayed stumps were found in Järvselja primeval forest and Karula National Park.

bottom of page