top of page

Puud Tartu Kunstimajas


Grupinäitus "Puud" (Eda Lõhmus, Jane Remm, Hando ja Kristina Tamm) Tartu Kunstimajas 30.juulist-21. augustini 2016, K-E 12-18. Näituse keskmes on inimese suhted metsa ja puudega. Usk metsa pühadusse ja kaitsesse näib eestlaste jaoks olevat säilinud läbi sajandite tänase päevani. Pool Eestimaast on kaetud metsaga, igaühel meist on metsaga kontakt ja oma suhe. Eestlase jaoks igapäevane harjumus metsas käia ja metsa lähedal elada on maailma kontekstis elitaarne luksus. Kas me aga tegelikult ikka oleme see metsarahvas, kellena armastame end kujutleda? Tänapäeva urbaniseerunud maailmas on paljud juba metsast võõrdunud, mets võib noorema põlvkonna jaoks tähendada hoopis hirmu ja ebamugavusi. Kuidas me teadvustame ja aktualiseerime oma positsiooni selles ökosüsteemis? Mets on elurikkus, pühadus, harjumus, väärtus, kodu, investeering, romantiline klišee, varjupaik, küte, rahvuslik aare ja arhetüüpsete hirmude allikas. Metsas on marjad, seened, punkrid, sammal ja puud. Samas võib puude vahele ära eksimise kogemus olla ühtaegu nii hirmutav kui vabastav.

 

Group exhibition "Trees" (Jane Remm, Eda Lõhmus, Hando and Kristina Tamm) is open in Tartu Art House from 30th of July until 21st of August 2016, W-M 12-18. The exhibition studies attitudes and relations people have with trees and forest. In Estonia the belief into sacredness and protection of forest is vital till today. Half of the country is covered with forest, everybody has its own relationship with it. Going to forest and living close to forest is a common habit for us but luxury in the rest of the world. But are Estonians really the forest people we like us to depict? A lot of people have become alienated from the forest and it may seem on the contrary scary and uncomfortable for the younger generation. Forest is natural diversity, a holy place, habit, value, home, investment, romantic stereotype, shelter, heating, national treasure and the source for archetypical fears. There are berries, mushrooms, bunkers, moss and trees in the forest. Getting lost in the forest may be a scary as well as a liberating experience.

EST

Viimased postitused
Arhiiv
bottom of page